Skip to content Skip to footer
AjansRedkitYear2023FirmaICF4BShare

Kosova’da gerçekleştirilecek olan ICF4B etkinliği için kabul gören ve ajansımız tarafından hazırlanmış olan logo tasarımı.